моделювання

моделювання
спосіб вивчення об’єкта (процесу, явища) за допомогою деякого його спрощеного представлення – моделі ; розбудова й використання моделей. Побудова моделі передбачає наявність суб’єкта (дослідника), об’єкта моделювання й цілі (мети), задля якої воно здійснюється (інколи побудова моделі непотрібна – суб’єкт знаходить її немовби готовою серед фізичних об’єктів чи матеріальних продуктів). Використання моделі ґрунтується, по-перше, на її здатності замінювати, заміщувати об’єкт стосовно до мети дослідження, по-друге, – на її властивості бути при цьому доступнішою для вивчення у відповідному аспекті, ніж модельований об’єкт. Перше забезпечується подібністю моделі до об’єкта моделювання в тому, що для мети дослідження є суттєвим, друге — спрощенням тих властивостей, які для мети є несуттєвими, але ускладнюють безпосереднє вивчення об’єкта. Інші відносини моделі та об’єкта є несуттєвими. Моделювання є процесом побудови, вивчення та застосування моделей. Процес моделювання включає три системоутворюючих елементи: суб’єкт дослідження (системний аналітик); об’єкт дослідження; модель, яка опосередковує відносини між об’єктом, що вивчається, та суб’єктом, що пізнає (системним аналітиком).

Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки". 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "моделювання" в других словарях:

  • моделювання апарат — визначається типом математичних конструкцій, що використовуються для побудови моделі. Найпоширенішими є моделі, побудовані за допомогою апарату лінійної алгебри, регресійного аналізу, лінійних диференційних рівнянь. Вибір того чи іншого апарату… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • моделювання — я, с. Дія за знач. моделювати. || Дослідження яких небудь об єктів, систем, явищ, процесів шляхом побудови і вивчення їх моделей …   Український тлумачний словник

  • моделювання — 1. Метод створення потрібної форми, споруди, комплексу згідно заданому зразку (моделі). Як правило, здійснюється на попередній, проектній стадії. 2. Виявлення особливостей і збагачення пластичної форми іншими засобами, дрібними деталями. Об ємно… …   Архітектура і монументальне мистецтво

  • моделювання — [модеил ува/н :а] н :а …   Орфоепічний словник української мови

  • моделювання — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

  • статистичне моделювання — моделювання випадкових величин чи процесів для кількісного багатократного розв’язування математичних задач. Тут шукані величини є ймовірнісними характеристиками деякої випадкової події (величини); цю подію моделюють, після чого потрібні… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • моделювання економічного розвитку і зростання — застосування математичних методів для вивчення чинників, які впливають на довготермінові тенденції змін національного продукту й аналізу подібних проблем, зокрема, поставлених теоріями економічного зростання . Зазвичай розрізняють теорію… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • моделювання міжгалузевого балансу — побудова, аналіз і використання економіко математичних моделей, які відображають взаємозв’язки галузей народного господарства, розподіл між ними випуску продукції та послуг, формування кінцевого продукту і низки інших аспектів функціонування та… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • моделювання міського розвитку — пропонує комплекс економіко математичних методів для описування структури окремих міст та їхніх агрегатів, їхніх внутрішніх і зовнішніх зв’язків, закономірностей їхнього розвитку з метою формування, аналізу й оцінки рішень щодо розвитку міських… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • моделювання пенсійного забезпечення — економіко математичний інструментарій, призначений для визначення показників і параметрів рівня, структури і диференціації пенсійного забезпечення у країні чи великій організаційно господарчій системі, як в натуральному вираженні (сподівана в… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»